top of page

Yoga Foundations: 14 Days to Sun Salutations

Public·9 members
Mohd Ridzuan Mohamad Sharip
Mohd Ridzuan Mohamad Sharip

Civilinio Kodekso Komentaras 6 Knyga Pdf 32


Civilinio Kodekso Komentaras 6 Knyga Pdf 32
Civilinio kodekso komentaras yra teisės mokslininkų ir praktikų parengtas aiškinamasis darbas, kuriame analizuojami civilinio kodekso straipsniai, jų turinys, taikymo sąlygos ir problemos. Civilinio kodekso komentaras yra naudingas tiek teisės specialistams, tiek visiems, kurie susiduria su civilinėmis teisinėmis santykių.


DOWNLOAD: https://t.co/wm58YxQneQ


Civilinis kodeksas yra pagrindinis Lietuvos Respublikos civilinės teisės aktas, kuriame nustatomi civiliniai teisiniai santykiai, jų subjektai, objektai, turinys ir forma, taip pat civilinių teisių ir pareigų atsiradimo, vykdymo ir baigimo būdai. Civilinis kodeksas sudarytas iš šešių knygų: bendrosios dalies, daiktinės teisės, šeimos teisės, paveldėjimo teisės, prievolių teisės ir intelektinės nuosavybės teisės.


Šiame straipsnyje mes apžvelgsime civilinio kodekso šeštąją knygą - prievolių teisę. Prievolių teisė yra civilinės teisės šaka, kuri reglamentuoja tarpusavio reikalavimus ir pareigas, kylančius iš sutarčių, deliktų ir kitų prievolių atsiradimo pagrindų. Prievolių teisė apima tiek bendrąsias nuostatas, tiek specialiąsias nuostatas apie skirtingas prievolių rūšis ir jų vykdymą.


Civilinio kodekso šeštosios knygos komentaras
Civilinio kodekso šeštosios knygos komentaras yra sudarytas iš 32 skyrių, kuriuose aptariami civilinio kodekso šeštosios knygos straipsniai nuo 6.1 iki 6.1100. Kiekvienas skyrius prasideda bendru įvadu apie skyriaus temą ir tikslą, tada seka kiekvieno straipsnio komentaras, kuriame pateikiama straipsnio redakcija, jo aiškinimas ir interpretavimas, taip pat pavyzdžiai, nuorodos į kitus teisės aktus ir teismų praktiką.


Civilinio kodekso šeštosios knygos komentaras yra skirtas ne tik civilinio kodekso šeštosios knygos taikymui ir supratimui pagerinti, bet ir civilinės teisės mokslo plėtojimui ir gilinimui. Komentaro autoriai yra žymūs Lietuvos Respublikos teisės mokslininkai ir praktikai, kurie turi ilgametę patirtį civilinių bylų nagrinėjime ir sprendime.


Civilinio kodekso šeštosios knygos komentaro pdf formatas
Civilinio kodekso šeštosios knygos komentaras yra prieinamas pdf formatu, kuris leidžia lengvai skaityti ir spausdinti komentaro tekstą. Pdf formatas taip pat užtikrina, kad komentaro turinys ir išdėstymas nebus pakeisti ar sugadinti. Civilinio kodekso šeštosios knygos komentaro pdf formatą galima atsisiųsti iš interneto svetainės [INFOLEX.LT], kurioje yra pateikiami visi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir jų komentarai.


Civilinio kodekso šeštosios knygos komentaro pdf formato dydis yra 32 MB, o puslapių skaičius yra 1248. Komentaras yra parašytas lietuvių kalba ir atitinka galiojančią civilinio kodekso šeštosios knygos redakciją, kuri įsigaliojo 2023 m. gegužės 1 d.


Išvada
Civilinio kodekso šeštoji knyga yra svarbi civilinės teisės dalis, kuri reglamentuoja prievolių teisę. Civilinio kodekso šeštosios knygos komentaras yra naudingas ir reikalingas teisės aktas, kuris padeda aiškinti ir taikyti civilinio kodekso šeštosios knygos nuostatas. Civilinio kodekso šeštosios knygos komentaras yra prieinamas pdf formatu, kuris leidžia lengvai skaityti ir spausdinti komentaro tekstą.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • The Westminster Gazette
 • Mohd Ridzuan Mohamad Sharip
  Mohd Ridzuan Mohamad Sharip
 • Henry Lopez
  Henry Lopez
 • Dmitriy Nekrasov
  Dmitriy Nekrasov
 • Roman Cox
  Roman Cox
bottom of page